Izrađujemo lekove po meri – magistralni lek – izrađen na osnovu lekara specijaliste. Galenski lek je zrađen u galenskoj laboratoriji apoteke u skladu sa važećim propisima. Lek možete poručiti putem telefona ili putem forme koja se nalazi ispod uz mogućnost dodavanja lekarskog nalaza.

    Kategorije